Max lv, sphm, có 44267 candies, sw lenged

Game: Blox Fruits

Người bán: bodien072

Đánh giá nguời bán: 56 🤗 | 7 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-09 19:27:57

Tổng lượt xem: 83 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

CÓ WANDO, SADDI, SHISUI
SPHM 600 MASTERY
DƯ 44267 CANDIES