Max lv,sphm 550mass,có rengoku,saddi xài string dư 17m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-16 11:30:04

Tổng lượt xem: 23 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,sphm 550mass,có rengoku,saddi xài string dư 17m beli