max lv,sphm 523mass,có rengoku,shisui xài magma dư 15m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-16 07:38:35

Tổng lượt xem: 18 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

max lv,sphm 523mass,có rengoku,shisui xài magma dư 15m beli