Max lv,sphm 520mass,có shisui,wando xài light dư 16m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-17 07:17:41

Tổng lượt xem: 33 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,sphm 520mass,có shisui,wando xài light dư 16m beli