Max lv,sphm 517mass,có 3 sword legendary xài quake

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-12 22:44:01

Tổng lượt xem: 58 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,sphm 517mass,có 3 sword legendary xài quake dư 11m beli