max lv,sphm 503mass,có wando,saddi xài flame dư 15m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-11 15:33:22

Tổng lượt xem: 44 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

max lv,sphm 503mass, có wando,saddi xài trái flame dư 15m beli