Max lv,sphm 500mass,có saddi,rengoku,xài rumble

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-10 13:16:58

Tổng lượt xem: 41 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,sphm 500mass,có saddi,rengoku,xài rumble dư 13m beli