max lv,sphm 455mass,có rengoku,shisui xài magma dư 15m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-11 17:27:33

Tổng lượt xem: 29 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

max lv,sphm 455mass,có rengoku,shisui xài magma dư 15m beli