max lv,sphm 424mass,có shisui,xài light dư 13m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-18 07:43:23

Tổng lượt xem: 21 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

max lv,sphm 424mass,có shisui,xài light dư 13m beli