Max lv,sphm 371 mas,có renguku,wando,xài dark,dư 15m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: dai2k35

Đánh giá nguời bán: 4 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-13 00:16:57

Tổng lượt xem: 574 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Khoakhoa12345k bạn mua acc giúp mình đi
  dai2k35 [CTV]
  2021-07-18 13:15:47 Tag
  chưa bạn
  dai2k35 [CTV]
  2021-07-18 13:11:25 Tag
  Dark awk full chiêu chưa bạn
  Khoakhoa12345k
  2021-07-18 10:55:49 Tag

Max lv,sphm 371 mas,có renguku,wando,xài dark dư 15m beli