max lv, shisui, trái dough, superhuman,...

Game: Blox Fruits

Người bán: h_uy112

Đánh giá nguời bán: 5 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-06 22:16:22

Tổng lượt xem: 72 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

acc ngon max lv, có superhuman 600 mastery, ăn trái dough, thanh kiếm shisui, trắng thông tin( ảnh minh hoạ beli và fragment có thể nhiều hơn trong ảnh)