max lv, shadows, 1 sword, 10m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: thanhthanhyolo

Đánh giá nguời bán: 7 🤗 | 4 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-08 10:00:42

Tổng lượt xem: 73 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.