Max lv, PHẬT V2,nhiều melee, nhiều sw lenged

Game: Blox Fruits

Người bán: bodien072

Đánh giá nguời bán: 67 🤗 | 8 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-10 20:04:29

Tổng lượt xem: 46 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 300,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @bloxfruit2020 ttt nhé
  bodien072 [CTV]
  2022-05-11 07:28:42 Tag
  Ttt all không ạ
  bloxfruit2020
  2022-05-10 23:33:50 Tag

CÁC BẠN CÓ THỂ TÌM ACC GHI TRONG PHẦN TÌM KIẾM SEARCH "bodien072" ĐỂ TÌM ACCC MÌNH NHA

CÓ SPHM 600 MASTERY
CÓ ELECTRIC CLAW 600 MASTERY
CÓ DRAGON TALON 600 MASTERY
CÓ SPIKEY TRIDENT 600 MASTERY
CÓ BUDDY SWORD 600 MASTERY
CÓ TRÁI PHẬT V2 600 MASTERY
DƯ 60K FRAGMENT
DƯ 139M BELI