Max lv, MOCHI,nhiều melee, nhiều sw lenged

Game: Blox Fruits

Người bán: bodien072

Đánh giá nguời bán: 67 🤗 | 8 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-10 21:38:25

Tổng lượt xem: 57 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 280,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

CÁC BẠN CÓ THỂ TÌM ACC GHI TRONG PHẦN TÌM KIẾM SEARCH "bodien072" ĐỂ TÌM ACCC MÌNH NHA

CÓ SPHM 600 MASTERY
CÓ ELECTRIC CLAW 600 MASTERY
CÓ DRAGON TALON 600 MASTERY
CÓ SPIKEY TRIDENT 600 MASTERY
CÓ TRÁI MOCHI 600 MASTERY
DƯ 50K FRAGMENT
DƯ 81M BELI