Max lv,karate 600mass,có wando và saddi,xài magma

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-08 22:55:21

Tổng lượt xem: 33 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,karate 600mass,có wando và saddi,xài magma dư 22m beli