Max lv,karate 600mass,có wando và saddi,dư 20m be

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-03 13:12:15

Tổng lượt xem: 42 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,karate 600mass,có wando và saddi,xài trái flame dư 20m beli