Max lv,karate 600mass,có saddi wando, xài light

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-30 22:23:50

Tổng lượt xem: 80 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,karate 600mass,có saddi wando, xài light dư 16m beli