Max lv,karate 600mas,có shisui,wando,xài magma

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-07 12:06:24

Tổng lượt xem: 49 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,karate 600mas,có shisui, wando, xài magma còn dư 15m beli