Max lv, karate 585mass, có rengoku và wando xài ice

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-29 21:08:08

Tổng lượt xem: 69 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Amozonappsawhyx có cá đó thì phải cỡ 250k 300k rôi
  hieu123kkk [CTV]
  2021-06-30 13:53:30 Tag
  @Amozonappsawhyx ko có bạn ơi
  hieu123kkk [CTV]
  2021-06-30 13:52:56 Tag
  Có superhuman?
  Amozonappsawhyx
  2021-06-30 13:09:50 Tag
  ?
  Amozonappsawhyx
  2021-06-30 13:09:40 Tag
  Ice awaken
  Amozonappsawhyx
  2021-06-30 13:09:38 Tag

Max lv, karate 585mass, có rengoku và wando xài ice còn dư 17m beli ae tha hồ sài nha