Max lv, karate 487mass,có rengoku và saddi xài light

Game: Blox Fruits

Người bán: hieu123kkk

Đánh giá nguời bán: 8 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-03 13:01:25

Tổng lượt xem: 48 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv, karate gần 487mass,có rengoku và saddi xài light dư 16m beli