Max lv, DRAGON, superhuman, 3 swords

Game: Blox Fruits

Người bán: h_uy112

Đánh giá nguời bán: 3 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-05 15:08:28

Tổng lượt xem: 128 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 415,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @binhcach20 ok
  h_uy112 [CTV]
  2021-07-08 10:38:00 Tag
  mai minh mua ung ho ban nhe
  binhcach20
  2021-07-07 08:26:27 Tag
  ko co chi
  binhcach20
  2021-07-07 08:26:13 Tag
  @binhcach20 cảm ơn bạn
  h_uy112 [CTV]
  2021-07-06 22:17:32 Tag
  Acc ngon đấy mai mua hehe
  binhcach20
  2021-07-06 19:50:11 Tag

acc co DRAGON FULL SKILL, max lv, superhuman full skill, 3 swords