max lv, control, sphm, buddy, 1 sword, 21m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: thanhthanhyolo

Đánh giá nguời bán: 7 🤗 | 4 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-10 20:56:12

Tổng lượt xem: 44 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.