max lv, control, full melee trừ dragontalon, 14m beli, 1 sword

Game: Blox Fruits

Người bán: thanhthanhyolo

Đánh giá nguời bán: 7 🤗 | 4 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-08 12:22:50

Tổng lượt xem: 56 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.