Max lv,có Wando,renguku,dùng mochi,dư 18m beli sphm 575 mas

Game: Blox Fruits

Người bán: Hoangphuc09

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-22 22:13:11

Tổng lượt xem: 141 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @bach121212 ok bạn
  Hoangphuc09 [CTV]
  2021-07-23 14:17:37 Tag
  @bach121212 là sao ạ
  Hoangphuc09 [CTV]
  2021-07-23 13:42:06 Tag
  để lại hàng
  bach121212
  2021-07-23 13:25:57 Tag