Max lv,có ttk, sphm,30k5 frag cho ae chiến update

Game: Blox Fruits

Người bán: NinoSama

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-12 22:29:45

Tổng lượt xem: 105 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 200,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Nhatnguvc
  NinoSama [CTV]
  2021-08-19 08:48:57 Tag
  có pika kìa ông
  NinoSama [CTV]
  2021-08-19 08:48:49 Tag
  Accc ko có df à ôg
  Nhatnguvc
  2021-08-19 08:34:31 Tag
Melee: 

sphm max skill

Sword :

saddi max skill
wando max skill
shisui max skill
ttk max skill

Devil fruit :
pika k mas
Frag :30k5

money : 18m