MAX LV, CÓ SPHM, CÓ YAMA, NHIỀU SW LENGED

Game: Blox Fruits

Người bán: bodien072

Đánh giá nguời bán: 75 🤗 | 12 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-23 18:22:41

Lượt xem: 53 👁️‍🗨️

Thanh toán: 240,000đ 200,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @dhndhdhaohdodhd vẫn chơi bình thường nhaa
  bodien072 [CTV]
  2022-06-23 20:28:51 Tag
  acc vẫn còn chơi đc blox fruits đúng k shop
  dhndhdhaohdodhd
  2022-06-23 20:18:35 Tag
  @dhndhdhaohdodhd trắng thông tin 100% nha
  bodien072 [CTV]
  2022-06-23 18:57:09 Tag
  trắng thông tin hay sao vậy shop
  dhndhdhaohdodhd
  2022-06-23 18:49:06 Tag