Max lv,có sphm 364 mass,có renguku,shisui,dư 15m beli

Game: Blox Fruits

Người bán: dai2k35

Đánh giá nguời bán: 4 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-12 21:28:03

Tổng lượt xem: 220 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    df có aweken chưa ad
    phatnguyen
    2021-08-09 18:21:42 Tag

Max lv,có sphm 364 mass, có renguku,shisui,acidum rifle,dùng dư 15m beli