Max lv,có shisui,renguku,dùng quake,dư 20m beli sphm 600 mass

Game: Blox Fruits

Người bán: dai2k35

Đánh giá nguời bán: 4 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-15 14:18:11

Tổng lượt xem: 170 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv,có shisui,renguku,dùng quake,dư 20m beli sphm 600 mass