Max lv có saddi skin shanks xài rumble dư 14tr belli

Game: Blox Fruits

Người bán: longtm0010

Đánh giá nguời bán: 0 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-10 14:33:26

Tổng lượt xem: 108 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 600,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Saber trong inventory
  longtm0010 [CTV]
  2021-07-17 22:38:43 Tag
  Skin shanks phải sài saber chứ???
  Khoakhoa12345k
  2021-07-17 09:34:29 Tag

Max lv có saddi skin shanks xài rumble dư 14tr belli