max lv, có dragon, ttk full skill, dư 3 legend sword, acc ttt

Game: Blox Fruits

Người bán: nhatminh0000

Đánh giá nguời bán: 2 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-22 16:20:41

Tổng lượt xem: 111 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 500,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    ai mua ủng hộ mình mình cảm ơn ạ :3
    nhatminh0000 [CTV]
    2021-06-22 18:12:21 Tag