Max Lv C Sphm338MasteryCóSaddivàShisuiVàWadoCóDF aw

Game: Blox Fruits

Người bán: khiDluffy

Đánh giá nguời bán: 1 🤗 | 0 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-17 09:14:17

Tổng lượt xem: 118 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 350,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @khiDluffy ko có tiền:((
  Siesta
  2021-08-17 12:49:22 Tag
  @Siesta xịn thì mua ik
  khiDluffy [CTV]
  2021-08-17 12:48:30 Tag
  Acc nhìn xịn thế
  Siesta
  2021-08-17 12:47:33 Tag

mua xong nhớ duyệt tiền nha