Max lv 600mas sup 47m beli trắng thông tin hoàn toàn

Game: Blox Fruits

Người bán: metaverseshop1

Đánh giá nguời bán: 14 🤗 | 8 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-10 18:45:19

Lượt xem: 47 👁️‍🗨️

Thanh toán: 204,000đ 170,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
    bn ơi quake lên hết v2 chưa
    Phamchilam12
    2022-06-29 22:48:47 Tag