Max lv 600mas sup 40m beli trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 35 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-09-15 09:44:11

Tổng lượt xem: 129 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @lenpro Hồi t mua rồi
  dmm_bao
  2021-09-20 09:50:20 Tag
  bro
  lenpro
  2021-09-20 09:43:31 Tag
  @dmm_bao không nha ok
  lenpro
  2021-09-20 09:43:19 Tag
  Mọi người nhường em acc này đi ạ
  dmm_bao
  2021-09-17 16:28:08 Tag

Max lv 600mas sup 3 sword zoro chưa full skill  40m beli trắng tt