Max lv 600mas sup 36m beli trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 33 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-09-15 09:55:28

Tổng lượt xem: 64 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  shop k cho
  Paulrichard [CTV]
  2021-09-17 08:46:51 Tag
  100k đi bạn đc thì mik mua
  nooob1142
  2021-09-16 20:58:35 Tag
  Chốt
  trungdeptrai
  2021-09-16 11:26:07 Tag
  Mochi full chiêu chưa bn
  Huy2k9
  2021-09-15 13:32:48 Tag

Max lv 600mas sup 3sword zoro chưa full skill  36m beli trắng tt