Max lv 600mas sup 34m beli trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 33 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-09-14 08:00:26

Tổng lượt xem: 80 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 180,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  cko mình hỏi là acc này ghép dc ttk chưa bn
  nameokl
  2021-09-14 19:36:46 Tag
  bn ơi
  nameokl
  2021-09-14 19:36:16 Tag

Max lv 600mas sup 3sword zoro chưa full skill  34m beli trắng tt