Max lv 600mas sup 32m beli trắng thông tin hoàn toàn

Game: Blox Fruits

Người bán: metaverseshop1

Đánh giá nguời bán: 15 🤗 | 8 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-23 16:15:50

Lượt xem: 36 👁️‍🗨️

Thanh toán: 192,000đ 160,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.