Max lv 600mas sup 31m beli trắng thông tin hoàn toàn

Game: Blox Fruits

Người bán: metaverseshop1

Đánh giá nguời bán: 20 🤗 | 9 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-07-16 09:58:22

Lượt xem: 66 👁️‍🗨️

Thanh toán: 192,000đ 160,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.