Max lv 600mas sup 29m beli trắng thông tin hoàn toàn

Game: Blox Fruits

Người bán: metaverseshop1

Đánh giá nguời bán: 14 🤗 | 8 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-04 18:35:46

Lượt xem: 106 👁️‍🗨️

Thanh toán: 192,000đ 160,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.