Max lv 600mas sup 221m beli 44555candy trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 81 🤗 | 12 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-01-08 11:54:23

Tổng lượt xem: 81 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 210,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @Truongleok thì mua đi càng nhanh càng tốt
  Anime
  2022-01-11 07:14:07 Tag
  Chốt acc nha
  Truongleok
  2022-01-09 14:32:58 Tag
  @1972006 ý nó là bạn kia mù mà sao bạn nhạy cảm wa v:?
  Anime
  2022-01-08 20:39:09 Tag
  @Akanee t không mù nha//
  1972006 [CTV]
  2022-01-08 19:34:13 Tag
  cày thuê giờ còn dành cho người mù nữa à =))
  Akanee
  2022-01-08 17:57:12 Tag
  @Paulrichard ý oog đó nói là lộn game á
  Anime
  2022-01-08 17:24:43 Tag
  All star update giao diện đẹp không khác blox fruit nhỉ
  1972006 [CTV]
  2022-01-08 13:59:16 Tag

Max lv 600mas sup 2sword zoro  221m beli 44555candy trắng thông tin hoàn toàn