Max lv 600mas sup 20m beli trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 25 🤗 | 1 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-18 18:15:14

Tổng lượt xem: 52 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  cay kiem zoro do
  Paulrichard [CTV]
  2021-07-24 17:32:05 Tag
  ? sup 3 sword cua zoro la sao co ca 3 thank saddi , wando.shushui thi tui mua nha
  ZEROFITANIA
  2021-07-24 05:21:16 Tag

Max lv 600mas sup 3swrod zoro chưa full skill  20m beli trắng tt