Max lv 600mas sup 18m beli trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 24 🤗 | 2 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-07-08 23:14:36

Tổng lượt xem: 41 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Full skill chưa
  Khoakhoa12345k
  2021-07-13 19:40:55 Tag
  Df human à
  Khoakhoa12345k
  2021-07-13 19:40:45 Tag

Max lv 600mas sup 2sword zoro chưa full skill  18m beli trắng tt