Max lv 600mas sup 17m blei trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 33 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-22 14:57:58

Tổng lượt xem: 120 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 150,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  @loveyoureally
  loveyoureally
  2021-09-17 13:18:57 Tag
  ban 100k dc ko anh
  loveyoureally
  2021-09-17 13:03:14 Tag
  k nhớ
  Paulrichard [CTV]
  2021-09-15 11:12:12 Tag
  Bn
  Huy2k9
  2021-09-15 10:24:14 Tag
  Mochi full skill chưa bb
  Huy2k9
  2021-09-15 10:24:12 Tag

Max lv 600mas sup 2 sword zoro chưa full skill  17m blei trắng tt