Max lv 600 mas sup 29m beli trắng thông tin hoàn toàn

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 155 🤗 | 27 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-06-23 15:24:42

Lượt xem: 18 👁️‍🗨️

Thanh toán: 192,000đ 160,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.