Max lv 600 mas sup 16m beli trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 35 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-13 10:51:41

Tổng lượt xem: 113 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 150,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv 600 mas sup 2sword zoro chưa full skill  16m beli trắng tt