Max lv 581mas sup 18m trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 61 🤗 | 6 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-24 22:46:03

Tổng lượt xem: 212 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.

Max lv 581mas sup 2sword zoro  chưa full skill  18m trắng tt