Max lv 568mas sup 18m beli trắng thông tin

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 62 🤗 | 6 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-06-17 19:02:43

Tổng lượt xem: 257 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 170,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  Ok
  Paulrichard [CTV]
  2021-07-06 22:11:05 Tag
  doi em nha
  hungdoankhanh
  2021-07-06 21:03:16 Tag

Max lv 568mas sup 1sword zoro chưa full skill  18m beli trắng thông tin