Max lv 568 mas sup 13m beli trắng tt

Game: Blox Fruits

Người bán: Paulrichard

Đánh giá nguời bán: 33 🤗 | 3 ☹️

Thời gian rao bán: 2021-08-06 09:57:26

Tổng lượt xem: 155 👁️‍🗨️

Tổng thanh toán: 150,000đ


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  ok
  Paulrichard [CTV]
  2021-08-21 12:44:47 Tag
  3 ngày nữa mua
  Daine
  2021-08-21 02:21:24 Tag
  mik đặt acc này nha
  Daine
  2021-08-21 02:21:03 Tag

Max lv 568 mas sup 2sword zoro chưa full skill  13m beli trắng tt