max lv, 3 sword, light awk, sphm(max),sharkmankarate, 19mbeli

Game: Blox Fruits

Người bán: thanhthanhyolo

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 6 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-28 20:56:36

Lượt xem: 191 👁️‍🗨️

Thanh toán: 216,000đ 180,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  ai mua đi ;-;
  thanhthanhyolo [CTV]
  2022-05-31 12:12:06 Tag
  @Khang11122as có acc lửa nha bạn bạn tìm tên mình trên thanh tìm kiếm ý
  thanhthanhyolo [CTV]
  2022-05-29 22:59:03 Tag
  Có lừa ko
  Khang11122as
  2022-05-29 20:33:29 Tag