max lv, 3 sword, flame awk, sphm(max),sharkmankarate, 17mbeli

Game: Blox Fruits

Người bán: thanhthanhyolo

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 6 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-28 03:44:30

Lượt xem: 104 👁️‍🗨️

Thanh toán: 216,000đ 180,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  1 tháng r
  thanhthanhyolo [CTV]
  2022-06-24 21:22:40 Tag
  ai mua đi ;-;
  thanhthanhyolo [CTV]
  2022-05-31 12:12:35 Tag