max lv, 3 sword, dark awk, sphm(max),sharkmankarate, 18mbeli

Game: Blox Fruits

Người bán: thanhthanhyolo

Đánh giá nguời bán: 9 🤗 | 6 ☹️

Thời gian rao bán: 2022-05-26 21:55:29

Lượt xem: 142 👁️‍🗨️

Thanh toán: 228,000đ 190,000đ Giảm 20%


* Chính sách bảo vệ người mua, hàng không đúng mô tả hoàn lại tiền.
  mua đi mọi người ơi
  thanhthanhyolo [CTV]
  2022-06-24 21:23:16 Tag
  ai mua đi ;-;
  thanhthanhyolo [CTV]
  2022-05-31 12:12:59 Tag